Nyhed

Ny undersøgelse: Fællesskaber og samarbejde kan styrke musikeres trivsel

Data konkluderer, at hvis du er musiker, er der en større sandsynlighed for, at du er ulykkelig. Nu viser forskning, at fællesskab, samarbejde og uddannelse kan være med til at vende tendensen

Et forskerhold fra University of Westminster har siden foråret 2023 undersøgt mental sundhed og trivsel i musikbranchen. Et år senere er resultaterne nu klar, og undersøgelsen kommer med en række anbefalinger til, hvordan musikbranchen kan forbedre den mentale sundhed og trivsel.

Forskerholdets arbejdsproces bestod af tre faser. Den første fase bestod i at indsamle survey-data fra mere end 1800 skabende og udøvende musikere. Denne data skulle være med til at afdække omfanget af problemerne i den danske musikbranche. Dernæst gennemgik forskerholdet de indsatser, som allerede eksisterer i musikbranchen, og slutteligt gennemførte man en analyse med ønsker og behov fra musikere i Danmark. 

Forskningsprojektet er lavet i et samarbejde mellem Musiklivet Partnerskab for Bæredygtig Udvikling og forskerholdet fra University of Westminster, og det er Skandinaviens hidtil største studie om emnet.


”Som en del af vores forskning har vi talt med musikerne og hørt direkte fra dem, hvordan de oplever virkeligheden i musikbranchen. Vi har også mødt mange indsigtsfulde og progressive aktører fra branchens økosystem – alle har udtrykt et ønske om mærkbar forandring. Vores anbefalinger har derfor det helt overordnede formål at forbedre den mentale sundhed og trivsel blandt dem, der skaber og spiller den musik, der beriger så mange andres liv,” siger Dr. Sally Anne Gross fra University of Westminster, der er en af de to ledende forskere på projektet.

De første delresultater fra undersøgelsen blev præsenteret for omverdenen i november 2023, og viste, at hele 17 procent af de adspurgte kunne kategoriseres som "ulykkelige". Det er næsten seks gange så mange som den brede befolkning, hvor kun tre procent falder indenfor samme kategori. Derudover var det næsten hver fjerde musiker (24 procent), som mistrivedes. I den brede befolkning gælder dette kun fem procent.

Fra anbefalinger til handling
Forskningsresultaterne viser, at anbefalingerne kan inddeles i de tre kategorier; fællesskaber, samarbejde og uddannelse. De omfatter initiativer, der vil kunne samle eksisterende og nye tilbud om hjælp og støtte på en fælles platform, for at gøre det nemmere at finde frem til den rette hjælp. Forskerne peger også på værdien af støtte fra ligesindede og etableringen af fora, hvor man kan dele erfaringer og søge råd hos hinanden.


Derudover identificerer undersøgelsen, at det vil have stor værdi, hvis uddannelsesinstitutionerne i højere grad forbereder de studerende på livet som musiker efter endt studie, og at de forskellige aktører i branchen efteruddanner sig, så de er bedre rustet til at reagere, hvis de oplever, at en musiker kæmper med mistrivsel. Ifølge direktør i musikrettighedsorganisationen Koda, Gorm Arildsen, er det vigtigt, at musikbranchen hurtigst muligt trækker i arbejdstøjet, og får implementeret de nye tiltag.

”Selvom baggrunden for undersøgelsen er de store udfordringer med mental sundhed og trivsel i vores branche, så er dagen i dag et lille positivt skridt fremad. Nu står vi med en række kvalificerede og veldokumenterede anbefalinger, som vi er overbeviste om, vil kunne gøre en reel forskel for de skabende og udøvende musikere, som lider af stress, angst og sidder tilbage med en oplevelse af en grundlæggende ensomhed i deres arbejde med musik. Nu skal vi hurtigst muligt i arbejdstøjet, rykke sammen og i fællesskab – både i partnerskabet og branchen generelt - udvikle og implementere løsninger, så vi kan skabe et mere bæredygtigt musikliv, hvor alle i højere grad vil trives,” siger Gorm Arildsen, direktør i Koda og medlem af styregruppen for Musiklivets Partnerskab.

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling overtager nu arbejdet fra forskerholdet, og vil påbegynde processen med "at omsætte anbefalingerne til konkrete initiativer på tværs af branchens fagområder". Det skriver partnerskabet i en pressemeddelelse. 


Er man nysgerrig for at høre mere om undersøgelsen, kan man møde forskerholdet fra University of Westminster den 3. maj på den aarhusianske branchefestival SPOT+, hvor de vil præsentere anbefalingerne fra undersøgelsen. Læs et sammendrag af rapporten her.

LÆS OGSÅ: Evaluering roser koncertordninger: Nu skal fremtiden afgøres af partierne bag finansloven

ANNONCE