Nyhed

Otte danske spillesteder mistænkt for ulovlige prisaftaler

Otte regionale spillesteder i Jylland og Fyn har angiveligt aftalt priser og bud på kunstnere internt i årevis

Otte regionale spillesteder i Jylland og Fyn har angiveligt aftalt priser og bud på kunstnere internt i årevis, blandt andet Godset i Kolding og Tobakken i Esbjerg. De sidste seks spillesteder kendes ikke endnu, men GAFFA vil følge op på dette.

Angiveligt er nogle af de berørte kunstnere Tessa, Saveus, Jung, Folkeklubben, MC Einar, Tim Christensen og nu afdøde Hugo Helmig.

Jydske Vestkysten skriver i dag, at otte regionale spillesteder i Jylland og på Fyn mistænkes for at have lavet interne prisaftaler i forhold til kunstnere, der kommer på Danmarksturnéer. 


Ifølge jurister er det en gråzone, men under alle omstændigheder en opsigtsvækkende sag. Det hele er blevet afsløret i forbindelse med, at spillestedet Tobakken kører nu med fuld åbenhed, efter at kultur-eksperten og konsulenten Ronnie Hansen er blevet tilknyttet Tobakken efter en turbulent tid med blandt andet både bortvisning og politianmeldelse af den tidligere leder Jan Mols. 

Ronnie Hansen udtaler til GAFFA i forbindelse med sagen: "Der er tale om en praksis, som tilsyneladende har fundet sted i mange år. En del af branchen opfatter det som relativt naturligt og kendt praksis og vil måske synes, at pressen overreagerer. Vi konstaterer, at både eksperter og de advokater, der har vurderet sagen, bemærker, at praksis umiddelbart synes på kant med konkurrenceloven. Derfor afbryder vi Tobakkens medvirken." 

Marin Røen Hansen, leder af spillestedet Godset i Kolding, har ligeså givet et statement til GAFFA: "Som kolleger drøfter vi en lang række emner i det daglige arbejde. Af og til drøftes også samarbejdspartnere og relationen til dem. Vi er tidligere blevet gjort opmærksom på, at der kan være dele af denne dialog, der er problematisk, så det har vi stoppet.


Derudover har vi i kredsen af spillesteder allerede selv indhentet en advokatvurdering. Herfra er konklusionen, at der ikke entydigt er tale om, at dialogen har været konkurrenceforvridende.

Under alle omstændigheder har vi dog internt indskærpet over for hinanden, at vi skal sikre, at vi ikke agerer konkurrenceforvridende. Det gør vi konkret ved at udstikke retningslinjer for hvilke emner, vi kan drøfte i vores fællesskab fremover."

Derudover har GAFFA også bedt Esben Marcher, direktør for interesseorganisationen Dansk Live, om en kommentar. Han udtaler til GAFFA: "Jeg er blevet orienteret om, at en mindre gruppe af spillesteder har haft dialog om vilkår for aftaleindgåelse med artister. Jeg tolker det ikke som et bevidst forsøg på at omgå gældende regler på området, men man skal naturligvis være opmærksom på, at man i sin kollegiale dialog ikke bevæger sig ind i en gråzone. Dialogen mellem spillestederne i gruppen er ikke sket i regi af Dansk Live, men vi vil som interesseorganisation for landets spillesteder sikre, at reglerne på området bliver tydeliggjort for vores medlemmer."


GAFFA vil naturligvis følge op på sagen.

Læs GAFFAs interview med Ronnie Hansen om hans nye rolle som rådgiver og konsulent for Tobakken lige her

ANNONCE