Nyhed

Mærkbar udvikling i DR’s repræsentation af kvindelige kunstnere

GAFFA.dk – alt om musik

Billedet viser Drew Sycamore. Billedet er valgt, da Sycamore lå nummer 1 på top-5 over de mest spillede kvindelige danske artister på radio i 2020 ifølge IFPIs årlige rapport, Musikselskaber 2020. Den afbildede kunstner har således intet med DR’s projekt eller rapportens konklusioner at gøre, red.

Foreløbige resultater fra DR’s projekt "Kvinder i musikken" tyder på, at det går i den ønskede retning

DR har siden foråret arbejdet med projektet "Kvinder i musikken", der dækker over en række initiativer i samarbejde med den øvrige danske musikbranche, der har til formål at øge repræsentationen af kvinder i DR’s musikindhold. Den foreløbige konklusion lyder på, at der efter godt et år er sket en mærkbar positiv udvikling, hvad gælder repræsentationen af kvinder.


Sammenlignet med tal fra 2019 er der sket en mærkbar positiv udvikling i repræsentationen af kvinder på tværs af DR’s kanaler som følge af projektet. Tallene bygger dog kun på de knap 10 første måneder af året, hvorfor det endelige resultat kan nå at ændre sig.

DR anser "kvindelig repræsentation" som både kvindelige artister, herunder solokunstnere og bands kun bestående af kvinder, samt blandede bands.

LÆS OGSÅ: DR indrømmer: Der er for få kvindelige musikere i radioen


”Vi er meget bevidste om, at DR spiller en stor rolle i det musikalske økosystem i Danmark og dermed også en stor rolle for at forbedre repræsentationen af kvinder i musikken. Det arbejde er vi nu gået i gang med. Men for at øge den kvindelige repræsentation mere langsigtet kræver det samtidig, at der sker strukturelle forandringer i branchen, og derfor er jeg glad for, at vi allerede er i konstruktiv dialog med den øvrige musikbranche. Vi er alle sammen klar til at løfte i flok, men jeg vil gerne understrege, at der er tale om en lang proces, og vi er langtfra i mål. Det gode er, at vi allerede nu ser en positiv udvikling for vores radiokanaler. Kanalerne og udviklingen rykker sig i forskelligt tempi, men det afgørende er, at det samlet set går den rigtige vej, udtaler ledende redaktionschef i DR Debat, Kultur og Musik, Gustav Lützhøft, i en pressemeddelelse.

Udviklingen i den kvindelige repræsentation i DR’s musikindhold viser, at der i 2019 var 18% kvindelige artister, mens tallet steg til 20% i 2020 og foreløbigt til 26% for 2021. For både blandede bands og kvindelige artister var andelen på 35% i 2019, 36% i 2020 og endelig foreløbigt 41% i 2021. Ser man samlet på de to kategorier, er den mest markante stigning sket hos P3, P4 og P6 Beat.

I samarbejde med Bandakademiet, Roskilde har DR desuden arbejdet på en større rapport, der gennem omfattende analyser og kvalitative interviews med kvinder i branchen skal kortlægge de udfordringer og barrierer, som kvindelige kunstnere møder. Rapporten har til formål at identificere, hvor udfordringerne ligger således, at man kan målrette indsatsen for at rette op på skævheden med konkrete værktøjer.


LÆS OGSÅ: Ny rapport om musikbranchen: "Det er et utroligt højt antal folk, der bliver diskrimmineret"

Rapporten udkommer i november og konkluderer blandt andet, at man bør sætte ind med indsatser i vækstlaget. Ser man på, hvor og hvorfor kvinderne falder fra, viser rapportens tal for 2020 nemlig et fald undervejs i den musikalske fødekæde. Repræsentationen af kvinder falder således fra 58% af musikskole-elever, 0-24 år til 38% af rytmisk konservatoriestuderende og slutteligt til 29% af udøvende danske musikere.

”Det er afgørende for projektets succes og holdbarhed, at vi i branchen ikke kun ser på det sidste led i værdikæden, som er afspilninger i radioen for professionelle musikere. Vi skal sammen tænke hele systemet om, for vi kan desværre se, at kvinderne falder fra tidligt i ’musikfødekæden’ i Danmark,” udtaler Gustav Lützhøft.

Med udgangspunkt i rapporten er det ambitionen at tilrettelægge et nyt, årligt talent- og karriereudviklingsforløb "GOTCH – Girls on the charts", der er et samarbejde med Bandakademiet, Roskilde. Formålet vil være at øge udbuddet af kvinder i dansk musik markant.

I august blev der afholdt et stormøde med relevante aktører fra branchen, og en større konference planlægges at finde sted i 2022.

ANNONCE